Доммұхамедұлы Халел, Адамның тән тірлігі: оқу құралы / Х.Досмұхамедұлы. – Алматы: Қазақ тілі, 2019. – 320 бет.