Қазақ мемлекеттілігі және Алашорда.

Қазақ мемлекеттілігі және Алашорда: ұжымдық монография. – Алматы: Литера-М, 2018. – 720 б.