Файзолла Алпамыс, Аудармалар мен сұхбаттар.

Файзолла Алпамыс, Аудармалар мен сұхбаттар / А.Файзолла. — Алматы: Дәуір, 2023. – 162 б.