Сатаев Амантай, Таңдамалы шығармалар.

Сатаев Амантай, Таңдамалы шығармалар: эсселер, пьесалар, әдеби киносценарийлер / А.Сатаев. — Алматы: Дәуір, 2023. – 416 б.