Мәукенұлы Нұрлан, Өмір сүрдім, өле сүйдім.

Мәукенұлы Нұрлан, Өмір сүрдім, өле сүйдім: өлеңдер / Н.Мәукенұлы. – Алматы: Арда+7, 2023. – 384 б.