Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Т.16.

Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Т.16.  Маңғыстау өңіріндегі саяси қуғын-сүргінге қатысты архив құжаттарының жинағы / Құраст.: Н.Хайруллаев, Ж.Нұрмаханова. – Астана, 2022. – 408 б.