Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Т.33.

Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Т.33.  Архив құжаттарындағы Түркістан облысының шерлі тарихы. 1918-1954 жж.: құжаттар мен материалдар жинағы / құраст.: Х.Тұрсұн, Д.Кенжетаев. – Астана, 2022. – 392 б.