Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Т.27.

Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Т.27.  Батыс Қазақстан облысындағы байларды, кулактарды тәркілеу және жер аудару (1928-1932 жж): құжаттар мен материалдар жинағы / құраст.: Ж.Н.Сафуллин, Д.Е.Есеналина. – Астана, 2022. – 376 б.