Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Т.25.

Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Т.25.  Кәмпеске науқанына қатысты архив құжаттары мен мақалалар жинағы (архив құжаттары негізінде): құжаттар мен материалдар жинағы / құраст.: Ғ.Сүлеймен, Ж.Таштанов. – Астана, 2022. – 256 б.