Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Т.23.

Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Т.23.  Ақмола  өңірі – архив құжаттарында. 1920-1940: құжаттар мен материалдар жинағы / құраст.: Ғ.Т.Исахан, К.М.Ильясова. – Астана, 2022. – 352 б.