Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Т.20.

Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). Т.20.  Абай облысында кеңестік қуғын-сүргін зобалаңы (архивтік құжаттар жинағы) / М.И.Перебеева, М.С.Жумадилова – Астана, 2022. – 416 б.