Жетпісбай Нұржан, Жоламан тіленшіұлы бастаған көтеріліс.

Жетпісбай Нұржан, Жоламан тіленшіұлы бастаған көтеріліс: монография/ Н.Жетпісбай. – Алматы: Дәуір, 2023. – 416 б.